2018 Torba Yasa İle Vergi Kanunlarında Yapılan Değişiklikler Nelerdir ?

2018 Torba Yasa İle Vergi Kanunlarında Yapılan Değişiklikler Nelerdir ?

Hükümet tarafından,  yatırım ve üretimin teşviki amacıyla Meclise sunulan  Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı 21 Mart 2018 tarihinde kanunlaştı.

Şimdi Kanunun Cumhurbaşkanı tarafından imzalanması ve Resmi Gazetede yayınlanması bekleniyor. Yasa Resmi Gazetede yayınlandıktan sonra yürürlüğe girecek ve bir çok vergi kanunda değişiklikler yapacak. Yazımızda Bu değişikliklerin neler olduğunu başlıklar halinde açıklayacağız.

     Vergi Dairelerinin mükellefin Borçları Nedeniyle Haciz Yakalama Yapılan Araçların Değerinin Yüzde On Fazlası Yatırılırsa Araç serbest Bırakılacak üç Ay Boyunca borçlar Nedeniyle Araçlara Haciz Konamayacak.

2018 Torba yasa ile 6183 Sayılı Kanuna 74 A maddesi ekleniyor. Eklenen bu madde ile artıkvergi dairesi, SGK ve Belediye gibi kurumların amme alacakları nedeniyle, kişilerin araçlarına koymuş oldukları haciz ve yakalamalar veya kurumların bu borçlar nedeniyle yakaladıkları araç için borcunuzun miktarının önemi yok. Hacizli aracın değerinin % 10 fazlasını yatrırsanız aracınızın üzerinde haciz kalkacak ve vergi dairesi üç ay boyunca hacizde koyamayacak.

Örnek verecek olursak Vergi Dairesine 100 Bin lira vergi borcunuz var. Vergi dairesi borcunuz için 30 bin değerli bir aracınızı yakalamış. Bu durumda aracınızı kurtarmak için borcun tamamını değil aracınızın değerinin % 10 fazlası olan 33 bin lirayı yatırdığınızda aracı alabileceksiniz.

Ev Apartman Veya Sitelerinin Çatılarında Elektrik Üretip Fazlasını Satanlar Vergiden Muaf Olacaklar

2018 Torba yasa ile 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 9 uncu maddesinin birinci fıkrasına (8) numaralı bendinde yapılan değişiklikle evlerinin, apartmanlarının veya sitelerinin çatılarında elektrik üretip fazlasını tedarikçi firmaya satarlarsa sattıkları miktar için vergiden muaf olacaklar.

Kadın Çalışanlara Verilen Kreş ve Gündüz Bakımevi Yardımı Vergi Dışı Bırakılıyor

2018 Torba Yasa ile  kadınların çalışma hayatına aktifi katılımının artırılması için 193 sayılı Kanunun 23 üncü maddesinin birinci fıkrasında yapılan değişiklikle Kadin çalışanlara verilen kreş veya gündüz bakımevi parası yardımı vergi dışı bırakıldı.

Asgari Ücretin Gelir Vergisi Nedeniyle Yıl Sonunda Azalması Sorununa Kalıcı Çözüm getirildi

Bilindiği üzere asgari ücret gelir vergisi nedeniyle son üç ayda  asgari ücretin altına inmekteydi. Son iki yıldır bu duruma geçici maddelerle geçici çözüm bulunuyordu. 2018 Torba yasa ile 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunun 32 nci maddesine dördüncü fıkrasında değişiklik yapıldı. Yapılan değişiklikle bundan sonra  azalan tutar asgari ücretin altına inen kısmın çalışana asgari geçim indirimi adı altında verilecek.

Vergi Mahremiyetinde Olan Bazı Durumlar Kapsam Dışına Çıkartıldı.

213 sayılı Vergi Usul Kanununun 5 inci maddesine beşinci fıkrasına eklenen cümle ile Kamu Kurumlarına verilen bilgiler vergi mahremiyeti kapsamında sayılamayacak.

 E Tebligata Geçmeyenlere Cezaya Yasal Dayanak Oluşturuldu

İki yıl önce Vergi Usul Kanunda yapılan değişiklikle elektronik tebliğ dönemi başlamıştı. E tebligat zorunlu olan mükelleflerden e tebligata geçmeyenlere ceza kesiliyordu. ancak hukuki dayanağı yoktu. 2018 Torba yasa ile 213 sayılı Vergi Usul Kanunun 107 A maddesinde yapılan değişiklikle e tebligata cezanın yasal dayanağı oluşturulmuş oldu.

Ayrıca yine aynı kanunun Mükerrer 353. maddesinde yapılan değişiklikle elektronik olarak düzenlenecek fatura ve müstahsil makbuzlar ibaresi kanuna eklenerek bu tür düzenlenmeyen belgeler için ceza  yasal zemin oluşturuldu.

Minibüs İle Otobüsün Tanımı Değişti

İki üç yıl önce Trafik Kanunda yapılan değişiklikle 16 kişiye kadar olan minibüs tanımı 18 kişiye çıkartılmıştı. 2018 Torba yasayla da bu yönde  197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (4) numaralı bendinde yer alan “onbeş” ibaresi “onyedi” şeklinde,  (5) numaralı bendinde yer alan “onaltı” ibaresi “onsekiz” şeklinde değiştirildi.

Yine 2018 Torba yasayla Elektrikli otomobillere MTV getirildi.

Özel Usulsüzlük cezalarında ki Peşin Ödeme İndirim Oranı Üçte Birden Yarısına İndiriliyor

Yeni Torba Yasa ile 213 sayılı Kanunun 376 ncı maddesinin birinci fıkrasının (2) numaralı bendinde yer alan “üçte biri” ibaresi “yarısı” şeklinde değiştirildi. Böylece Özel usulsüzlük cezası yiyenler artık peşin ödeme yaparlarsa artık indirim oranı üçte bir değilde yarısı olacak.

 2018 Torba Yasaya (7103 Sayılı yasa) Buradan Ulaşabilirsiniz

 

 

 

 

 

 

 

Fikrini Paylaş

Mail adresiniz kimseyle paylaşılmaz