Ev Alacaklara Müjde KDV ve Tapu Harcı Oranları Düştü Son Günü Ne Zaman ?

Ev Alacaklara Müjde KDV ve Tapu Harcı Oranları Düştü Son Günü Ne Zaman ?

Hem 24 Haziran seçimleri hemde konut piyasasında ki daralmanın önüne geçmesi için   hükümet  ev alımlarında ki tapu harç oranını ve KDV oranını belirli bir süreliğine aşağıya çekildi.

Konutlarda KDV Oranları Kaça Düşürüldü ?

5 Mayıs 2018 Tarihli Resmi Gazetede yayınlanan “193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun 23 üncü Maddesinin Birinci Fıkrasının (16) Numaralı Bendi Kapsamında İstisna Tutarının Hesabında Dikkate Alınacak Oranın Tespiti, 213 Sayılı Vergi Usul Kanununun Geçici 30 uncu Maddesi ile 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun Geçici 39 uncu Maddesi Kapsamına Giren ve Sanayi Sicil Belgesini Haiz Mükelleflerce Münhasıran İmalat Sanayiinde Kullanılmak Üzere İktisap Edilecek Makina ve Teçhizatın Belirlenmesi, Bazı Tapu İşlemlerinden Alınacak Harç Nispetinin Yeniden Belirlenmesi ile Bazı Malların Katma Değer Vergisi Oranlarının ve Özel Tüketim Vergisi Tutarlarının Yeniden Tespiti Hakkında Karar” Bakanlar Kurulu kararı ile  konutlarda ki % 18 olan KDV oranı % 8 düşürüldü.

Yeni Tapu Harç Oranları Ne Kadar Oldu?

Hükümet 30 Nisan tarihli Bakanlar Kurulu Kararı ile süreli olarak Konut ve işyerlerinin alım ve satımlarındaki   alıcı ve satıcıdan ayrı ayrı alınan Binde 20’lik Tapu Harcı oranını Binde 15′ çektiler. Böylece. 400 bin liralık bir konut alımında ödenecek olan alıcı ve satıcıdan toplamda alınacak olan harç miktarı 16 binden 12 bin liraya düşecek.

 Konutlar ve İşyerleri  Yeni Tapu Harç Oranı ve  Konutlarda ki KDV İndirimi Ne Zamana Kadar Geçerlidir ?

Konutlarda ve iş yerleri satışlarında ki tapu harç oranı indirimi ile Konutlarda ki % 18 KDV  Oranının % 8’e indirim uygulamasının en son günü 31/10/2018 ‘dir. 31/10/2018 Tarihine kadar konut alacaklar tapu harcını binde 20 yerine binde 15, KDV yi ise % 18 yerine % 8 olarak ödeyecekler. İşyeri alacaklar ise Sadece Tapu harç indiriminden yararlanabilecekler.

 Konut ve İş yeri Alım ve Satımlarında Yapılan Vergi İndirimleri Konut Fiyatları ve Satımları Nasıl Etkileyecek ?

Hükümetin hem seçim hemde durağan giden konut piyasasını canlandırmak için yapmış olduğu tapu harcı oran indirimi ile KDV oran indiriminin piyasayı canlandıracağı ancak beklenti kadar indirim olmayacağı tahmin edilmektedir.  Çünkü Konut piyasasında giderler arttığı halde konut fiyatlarında piyasanın durgun gitmesiyle artış olmaması nedeni ile vergi indirimleri kadar indirim olmayacaktır.

Seçimde Görevli Memurlar Ne Kadar Ücret Alacak?24 Haziran 2018 Seçim Ücretleri

Son Dakika Vergi Matrah Arttırımı Mecliste Kabul Edildi Matrah Arttırımı Başvuruları Ne Zaman Başlayacak ?

Vergi Affı Mecliste Kabul Edildi.Yapılandırma Ne Zaman Başlayacak?

Müjde Emekliye İkramiye Mecliste Kabul Edildi 2018

2018 Pasaport Harç Ücretleri Ne Kadar?Pasaport Cüzdan Bedelini Kimler Öder?

Konuyla ilgili Söz konusu Resmi Gazeteye Buradan Ulaşabilirsiniz

 

 

Fikrini Paylaş

Mail adresiniz kimseyle paylaşılmaz