Müjde Mecliste Kabul Edildi Yeni İş Kuracak Gençlere 8400 Lira Destek geliyor

Müjde Mecliste Kabul Edildi Yeni İş Kuracak Gençlere 8400 Lira Destek geliyor

Yeni İş Kuracak Gençlere 8400 Lira Destek . Mecliste kabul edilen Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ile yeni iş kuracaklara devlet tarafından 8400 lira SGK prim desteği sağlanacak. Kanunun haftaya Resmi Gazetede yayınlanması bekleniyor

8400 Lira SGK Prim Desteğinden Kimler Faydalanacak ?

Yeni İş Kuracak Gençlere 8400 Lira Destek . Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısına göre 8400 Lira Prim Desteğinden  193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 20 nci maddesi kapsamında genç girişimcilerde kazanç istisnasından faydalanmak suretiyle vergi teşvikinden faydalanan mükelleflerinden, mükellefiyet başlangıç tarihi itibariyle 18 yaşından büyük ve 29 yaşından küçük olanlar faydalanacak.

8400 Lira SGK Prim Desteğinden Hangi Süre İle Faydalanılacak ?

8400 Lira Prim Desteğinden  mükellefiyet başlangıç tarihi itibariyle 18 yaşından büyük ve 29 yaşından küçük olanlar 1 yıl süreyle faydalanabilecek.

8400 Lira SGK Prim Desteğinden Faydalanma Şartları Nelerdir ?

  • 1/6/2018 Tarihinden itibaren ilk defa sigortalı sayılan gerçek kişilerden olacak.
  • mükellefiyet başlangıç tarihi itibarıyla 18 yaşını doldurmuş ve 29 yaşını doldurmamış olmak.
  • 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 20 nci maddesi kapsamında genç girişimcilerde kazanç istisnasından faydalananlardan olmak.

şartlarını taşımaları gerekir.

Genç Girişimci Şartları Nelerdir ?

Yeni İş Kuracak Gençlere 8400 Lira Destek . 8400 Lira Prim desteğinden faydalanabilmesi için kişinin  vergisel yönden  iki yıl önce genç girişimcilere tanınan genç girişimci istisnasından yararlanıyor olması gerekiyor. Genç girişimci istisnasından faydalanabilmesi için gerekli şartlar aşağıda ki gibidir.

  1. İşe başlamanın kanuni süresi içinde bildirilmiş olması,
  2. Kendi işinde bilfiil çalışılması veya işin kendisi tarafından sevk ve idare edilmesi (Çırak, kalfa veya yardımcı işçi çalıştırmak ya da seyahat, hastalık, askerlik, tutukluluk ve hükümlülük gibi zaruri ayrılmalar dolayısıyla geçici olarak işinde bilfiil çalışmamak bu şartı bozmaz.),
  3. Faaliyetin adi ortaklık veya şahıs şirketi bünyesinde yapılması halinde tüm ortakların işe başlama tarihi itibarıyla bu maddedeki şartları taşıması,
  4. Ölüm nedeniyle faaliyetin eş ve çocuklar tarafından devralınması hali hariç olmak üzere, faaliyeti durdurulan veya faaliyetine devam eden bir işletmenin ya da mesleki faaliyetin eş veya üçüncü dereceye kadar (bu derece dahil) kan veya kayın hısımlarından devralınmamış olması,
  5. Mevcut bir işletmeye veya mesleki faaliyete sonradan ortak olunmaması.

şartlarını taşırsa genç girişimci istisnasından yararlanırlar.

8400 Lira SGK Prim Desteğinden Nasıl Faydalanılacak ?

8400 Lira SGK Prim Desteği Şartları taşıyanların ilk yılda ödemesi gereken  sgk primleri devlet tarafından ödenecek. 

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) Yasa Tasarısı Meclise Ne Zaman Gelecek 2018

Beş Yıllık Ceza İndirimi Var mı Kimleri ve Hangi Tarihten Önceki Suçları Kapsayacak 2018 ?

Ev Alacaklara Müjde KDV ve Tapu Harcı Oranları Düştü Son Günü Ne Zaman ?

Seçimde Görevli Memurlar Ne Kadar Ücret Alacak?24 Haziran 2018 Seçim Ücretleri

Son Dakika Vergi Matrah Arttırımı Mecliste Kabul Edildi Matrah Arttırımı Başvuruları Ne Zaman Başlayacak ?

Söz konusu Kanun Metnine Buradan Ulaşabilirsiniz 

 

Fikrini Paylaş

Mail adresiniz kimseyle paylaşılmaz