Son Dakika Vergi Matrah Arttırımı Mecliste Kabul Edildi Matrah Arttırımı Başvuruları Ne Zaman Başlayacak ?

Son Dakika  Vergi Matrah Arttırımı Mecliste Kabul Edildi Matrah Arttırımı Başvuruları Ne Zaman Başlayacak ?

Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı Meclis Plan Bütçe Komisyonunda kabul edilerek meclis Genel Kuruluna sevk edildi.

Yapılan düzenleme ile büyük bir kesimi vergi incelemesinden kurtaran son beş yıl için matrah arttırımı düzenlemesi getiriliyor.

 KDV ve Gelir Stopaj Son Beş Yıl Gelir Ve Kurumlar Vergisi ise 2017 Hariç Son Beş Yıl

Tasarının Beşinci maddesiyle yapılan düzenleme ile gelir ve kurumlar vergisi bakımından 2013-2016, gelir, kurumlar,
stopaj vergisi ve katma değer vergisi bakımından 2013-2017 yılları itibarıyla vatandaşlar matrahlarını veya vergi beyanlarını artırma imkânı  getiriliyor.

 Matrah Arttırımı 18 Eşit Tasit Olmuyor En Fazla Altı Taksit Olacak

Daha önceki yıllarda çıkan matrah arttırımı ile en büyük farkı diğer matrah artırımlarında iki ayda bir ödemeli on sekiz eşit taksit ile ödeme yapılabilirken bu sefer en fazla iki ayda bir ödemeli olarak altı eşit taksit halinde ödenecek.

Sahte Belge Kullananlar Matrah Artırımından Yararlanamayacak

Herhangi bir şekilde defter ve belgesini yok edenler, sahte belge düzenleyenlerse bu düzenlemeden yararlanamayacaklar.

Matrah Artırımını Zamanında Ödemeyenler Hem Matrah Artırımı Tutarını Ödeyecekler Hemde İncelenebilecekler

Bu Kanun tasarısı ile düzenlenen matrah artırımı daha önce ki matrah artırımlarına göre farklılık göstermektedir.

Bu farklardan bir tanesi ve en önemlisi ise Matrah artırımları zamanında ödenmez ise ham matrah artırımı tutarları  gecikme zammı ile  tahsil edilecek hemde incelenmeme haklarını kaybedeceklerdir.

 Gelir Kurumlar Vergisi 2013 ile 2016 Yılları arası için Matrah Artırıcaklardır Ödemezlerse İncelenecek ve Tarhiyat Yapılabilecek

Gelir ve Kurumlar Stopaj yönünden Matrah artırımında bulunacak  Mükellefler, bu kanunun 5 maddesinin  1. fıkrasında belirtilen şartlar dahilinde gelir ve kurumlar vergisi matrahlarını artırarak bu maddede belirtilen süre ve şekilde ödemeleri halinde, kendileri hakkında artırımda bulunulan yıllar için yıllık gelir ve kurumlar vergisi incelemesi ve bu yıllara ilişkin olarak bu vergi türleri için daha sonra başka bir tarhiyat yapılmaz.

Gelir ve Kurumlar vergisi Matrah artırımında süre bu Kanunun yayımı tarihini izleyen üçüncü ayın sonuna kadar matrah artırımında bulabilirler.

Gelir Stopaj ve Kurumlar Stopaj Vergisi Matrah Artırımı Nasıl Olacak ?

Gelir Stopaj ve Kurumlar Stopaj yönünden Matrah artırımında bulunacak  Mükellefler, bu kanunun 5 maddesinin  2. fıkrasında belirtilen şartlar dahilinde 2013 ile 2017 yılları için gelir (stopaj) veya kurumlar (stopaj ) vergisini artırarak bu maddede belirtilen süre ve şekilde ödemeleri halinde, kendileri nezdinde söz konusu vergiyi ödemeyi kabul ettikleri yıllara ait vergilendirme dönemleri ile ilgili olarak artırıma konu ödemeler nedeniyle gelir (stopaj ) veya kurumlar (stopaj) vergisi incelemesi ve tarhiyat yapılmaz.

Gelir Stopaj ve Kurumlar Stopaj vergisi Matrah artırımında süre bu Kanunun yayımı tarihini izleyen üçüncü ayın sonuna kadar matrah artırımında bulabilirler.

Katma Değer Vergisi Matrah Artırımı Nasıl Olacak ?

KDV yönünden Matrah artırımında bulunacak  Mükellefler, bu kanunun 5 maddesinin  3. fıkrasında belirtilen şartlar dahilinde 2013 ile 2017 yılları için katma değer vergisini artırarak bu maddede belirtilen süre ve şekilde ödemeleri halinde, kendileri nezdinde söz konusu vergiyi ödemeyi kabul ettikleri yıllara ait vergilendirme dönemleri ile ilgili olarak katma değer vergisi incelemesi ve tarhiyatı yapılmaz.

Katma Değer Vergisi Matrah artırımında süre bu Kanunun yayımı tarihini izleyen üçüncü ayın sonuna kadar matrah artırımında bulabilirler.

Matrah Artırımı ile İlgili Diğer Önemli Hususlar

  • Artırılan matrahlar nedeniyle geçici vergi hesaplanmaz ve tahsil olunmaz.
  • Daha önce nezdinde vergi incelemesi yapılmış olan mükellefler, vergi incelemesi yapılan yıllar içinde artırımda bulunabilirler.

İki ay içinde Sonuçlanmayan İncelemeler için Matrah Artırımında Bulunulabilir

  • Matrah veya vergi artırımında bulunulması, bu Kanunun yayımı tarihinden önce başlanılmış olan vergi incelemeleri ile takdir işlemlerine engel teşkil etmez. Ancak, artırımda bulunan mükellefler hakkında başlanılan vergi incelemeleri ve takdir işlemlerinin, bu maddenin birinci fıkrasının (ı) bendi ve üçüncü fıkrasının (e) bendi hükümleri saklı kalmak kaydıyla, bu Kanunun yayımı tarihini izleyen ayın başından itibaren iki ay içerisinde sonuçlandırılamaması halinde, bu işlemlere devam edilmez.
  • Matrah veya vergi artırımı dolayısıyla mükelleflerce verilen yıllık, muhtasar ve katma değer vergisi beyannameleri ve diğer beyannameler için damga vergisi alınmaz.

Kısmen veya sahte fatura düzenleyenler matrah artırımından Yararlanamaz.

Matrah Artırımı Başvuruları Ne Zaman Başlayacak ? 

Vergi Matrah artırımı düzenlemesi tahminimize göre salı günü mecliste görüşülür kabul edilir.gelecek haftanın sonuna kadar Resmi Gazetede yayınlanır diye düşünüyoruz.

Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısının Tam Metni 

Vergi Affı Mecliste Kabul Edildi.Yapılandırma Ne Zaman Başlayacak?

Müjde Emekliye İkramiye Mecliste Kabul Edildi 2018

2018 Pasaport Harç Ücretleri Ne Kadar?Pasaport Cüzdan Bedelini Kimler Öder?

İnternetten Evde Yapılan Ürünlerin Satışı ve Esnaf Muaflığı 2018

Fikrini Paylaş

Mail adresiniz kimseyle paylaşılmaz