Son Dakika Vergide Yeni Dönem 7103 Sayılı Yasa Resmi Gazetede Yayınlandı

Son Dakika Vergide Yeni Dönem 7103 Sayılı Yasa Resmi Gazetede Yayınlandı

7103 Sayılı Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 27 Mart 2018 Tarihli ve 30373 Sayılı Resmî Gazetenin 2. Mükerrer sayısında yayınlanarak yürürlüğe girdi. Bu Kanunla birlikte vergi Kanunlarında herkesi ilgilendiren bir çok değişiklik yapıldı. Vergide yeni bir dönem başlamış oldu.

Arabası Vergi Borcundan Yakalanan Kişi İsterse Arabasını Geri Alabilecek

6183 Sayılı Amme Alacakları Tahsil Usul Hakkında Kanuna 74 A Maddesi eklenerek. Borçlunun aracının ucuza satılmasının önüne geçiliyor. Borçlu isterse borcun miktarına bakılmaksızın , bu maddeye dayanarak aracının değerinin % 10 fazlasını yatırarak aracın başkasına  satılmadan geri alabilecek. Üzerinde ki hacizler kalkacak. Üç ay boyunca haciz konmayacak.

2018 Hurda Araca ÖTV İndirimi Yasalaştı Başvurular Ne Zaman Başlıyor ?

 Evlerinde Elektrik Üretenlere Vergi Muafiyeti Geliyor

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 9 uncu maddesinin birinci fıkrasında yapılan değişiklikle lisanssız yürütülebilecek faaliyetler kapsamında yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı elektrik enerjisi üretimi amacıyla, sahibi oldukları veya kiraladıkları konutların çatı ve/veya cephelerinde kurdukları kurulu gücü azami 10 kW’a kadar (10 kW dâhil) olan (Kat maliklerince ana gayrimenkulün ortak elektrik enerjisi ihtiyacının karşılanması amacıyla kurulan dâhil) yalnızca bir üretim tesisinden üretilen elektrik enerjisinin ihtiyaç fazlasını son kaynak tedarik şirketine satanlar gelir vergisinden muaf esnaf kapsamına alındı.

Çocuklu Kadınların İş Hayatına Girmesi Kolaylaştırılıyor.

193 sayılı Kanunun 23 üncü maddesinin birinci fıkrasında yapılan değişiklikle bundan sonra. İşverenlerce, kadın hizmet erbabına kreş ve gündüz bakımevi hizmeti verilmek suretiyle sağlanan menfaatler vergi dışı bırakılarak istisna kapsamına alınıyor.

Asgari Ücretin yıl Sonunda Vergi nedeniyle Azalma Sorunu Kökünden Çözüldü

193 sayılı Kanunun 32 nci maddesine dördüncü fıkrasında yapılan değişiklikle asgari ücretin yılın son üç ayında vergi nedeniyle azalması olayı ortadan kalktı. vergi nedeniyle azalan miktar kişiye asgari geçim indirimi adı altında verilecek.

Trafik Cezaları Affı Hangi Tarihleri Kapsıyor?Trafik Cezası Affı Ne Zaman 2018?

 Kamu Kurum Kuruluşlarına Verilecek Bilgiler Vergi Mahremiyeti Kapsamından Çıkartıldı

213 sayılı Vergi Usul Kanununun 5 inci maddesine beşinci fıkrasında yapılan değişiklikle ile Kamu kurum ve kuruluşları tarafından ilgili kanunlarına istinaden mükelleflerden talep edilebilen ve bu kurum ve kuruluşların görevlerinin ifası için zorunlu ve süreklilik arz eden bilgilerin, bu kurum ve kuruluşlara verilmesinin vergi mahremiyetinin ihlali sayılmayacağı düzenlemesi yapıldı.

Vakıflar Kapansa da Eski Dönem Cezaları İdare Edenlere Kesilecek

213 sayılı Kanunun 10 uncu maddesine eklenen fıkra ile artık. Vakıf, Dernek gibi Tüzel kişiliği olmayan kuruluşların  sona ermesi halinde, sona erme tarihinden önceki dönemlere ilişkin her türlü vergi tarhiyatı ve ceza kesme işlemi, müteselsilen sorumlu olmak üzere, tüzel kişiliği olanların kanuni temsilcilerinden, tüzel kişiliği olmayan teşekküllerde ise bunları idare edenlere kesilecek.

Özel Usulsüzlük cezalarını Peşin Ödeyecekler Artık Daha Az Ödeyecekler

213 sayılı Kanunun 376 ncı maddesinin birinci fıkrasında yapılan değişiklikle  artık özel usulsüzlük cezası yiyenler cezayı peşin ödemek isterlerse daha az ödeyecekler. Yapılan değişiklikle üçte bir olan indirim oranı yarıya çekildi.

E tebligata Geçemeyene Ceza Geldi

213 sayılı Kanunun mükerrer 355 inci maddesine eklenen cümle ile artık E tebligata  geçmek zorunda geçmeyenlere vergi dairesi tarafından ceza kesilecek.

17 Kişilik Minibüs Olanlara Müjde Araç Bandrolleri Düşüyor

197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun 2 nci maddesinde yapılan değişiklikle minibüs ve otobüsün tanımı değiştirildi. Yapılan değişiklikle eskiden 15 kişi oturma yeri ve  altı minibüs sayılırken  artık 17 kişi ve altı oturma yeri olan araçlar minibüs sayılacak. Böylece 17 Kişilik minibüsü olan otobüs olarak MTV öderken artık  minibüs olarak MTV ödeyecek.

Elektrikli araçlara MTV Geldi

197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun 5. maddesinde yapılan düzenleme ile elektrikli araçlara MTv geldi. Bundan sonra elektrikli araçları olanlarda MTV ödeyecek. MTV miktarları ise elektrikli olmayan araçların % 25 oranında olacak.

Söz Konusu resmi Gazeteye Buradan Ulaşabilirsiniz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Son Dakika Vergide Yeni Dönem 7103 Sayılı Yasa Resmi Gazetede Yayınlandı" için yapılan yorumlar

  1. Geri izleme: 2018 Torba Yasa İle Gelen SGK Teşvikleri Resmi Gazetede Yayınlandı | Güncel Vergi haberleri siteniz

Fikrini Paylaş

Mail adresiniz kimseyle paylaşılmaz