1. Ana Sayfa
 2. Vergi Mevzuat
 3. Asgari Geçim İndirimi Nedir Kimler Yararlanır 2018 AGİ Tutarları

Asgari Geçim İndirimi Nedir Kimler Yararlanır 2018 AGİ Tutarları

2008 Yılında yapılan düzenlemeye gelen AGİ Asgari geçim için gerekli olan tutarın vergi dışı bırakılması uygulamasıdır. 2008 Öncesinde bu tutarlar fiş fatura toplanması şeklinde yapılarak alınıyordu. Yapılan düzenleme ile fiş fatura toplama işi kaldırılarak Asgari Geçim İndirimi altında maaşa yansıtılma şekline dönüştürüldü.

 Asgari Geçim İndiriminden Kimler Faydalanır Kimler Faydalanamaz ?

Asgari geçim indiriminden Faydalananlar

 • Ücretleri gerçek usulde vergilendirilen tam mükellef gerçek kişiler (Diğer bir ifade ile ücretleri tevkif suretiyle vergilendirilen tam mükellef kişiler). Bu kişiler memurlar işçiler.vb
 • Tevkifata tabi tutulmamış ücret gelirlerini yıllık beyanname ile bildirenler.
 • Gelir Vergisi Kanununun 61. maddesi kapsamında ücret kapsamında değerlendirilen ücret geliri elde edenler (Örneğin; sosyal güvenlik destekleme primi ödemek suretiyle çalışanlar ile kurumların yönetiminde görevli olanlar)

yararlanır.

2018 KDV Oranları Ne Kadar Güncel KDV Oranlarına Nereden Bakılır ?

Asgari geçim indiriminden Faydalanamayacaklar

• Ücretleri diğer ücret kapsamında vergilendirilen hizmet erbabı

Bunlar;

 • Kazançları basit usulde tespit edilen ticaret erbabı yanında çalışanlar.
 • Özel hizmetlerde çalışan şoförler.
 • Özel inşaat sahiplerinin ücretle çalıştırdığı inşaat işçileri.
 • Gayrimenkul sermaye iradı sahibi yanında çalışanlar.
 • Gerçek ücretlerinin tespitine imkân olmaması sebebiyle, Danıştay’ın müspet mütalaasıyla, Maliye Bakanlığınca bu kapsama alınanlar.
 • Ücret geliri elde etmeyen diğer gerçek kişiler.
 • Dar mükellefiyet kapsamında ücret geliri elde edenler. (İkametgahı Türkiye’de olmayan ve bir takvim yılında 6 aydan az süre ile Türkiye’de ikamet edenler)
 • Başka bir kanun hükmü (3218 Sayılı Serbest Bölgeler Kanunu, 4490 Sayılı Türk Uluslararası Gemi Sicili Kanunu, 4691 Sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu vb.) uyarınca ücretlerinden gelir vergisi tevkifatı yapılmayanlar.

yararlanamazlar.

25 Yıllık Evlilikte Emeklilik 2018. 25 Yıl Evli Kalan Ev Hanımları Nasıl Emekli Olacak?

Asgari Geçim İndirimi Hesaplaması Nasıl Yapılır ?

Asgarî geçim indirimi, ücretin elde edildiği takvim yılı başında geçerli olan ve sanayi kesiminde çalışan 16 yaşından büyük işçiler için uygulanan asgarî ücretin yıllık brüt tutarına;

 • Mükellefin kendisi için % 50’si.
 • Çalışmayan ve herhangi bir geliri olmayan eşi için % 10’u.
 • Çocukların her biri için ayrı ayrı olmak üzere; ilk iki çocuk için % 7,5’i.
 • Üçüncü çocuk için %10’u.
 • Diğer çocuklar için % 5’i,

olmak üzere ücretlinin şahsi ve medeni durumu dikkate alınarak hesaplanan indirim oranlarının uygulanması sonucu bulunacak matrahın, gelir vergisi tarifesinin birinci gelir dilimine karşılık gelen %15’lik oranla çarpımı suretiyle bulunan tutarın 12’ye bölünmesi sonucu her aya isabet eden tutar hesaplanır. Hesaplanan bu tutar ise ödenecek vergiden mahsup edilir.

Ancak, ödenecek asgari geçim indirimi tutarı aylık asgari ücret üzerinden hesap edilen vergiden fazla olamayacaktır.

Vergi Yapılandırma Mart 2018 Taksit Ödemesi Sona Erdi Ödenmediyse Yapılandırma Bozulur mu ?

2018 Asgari Geçim İndirimi Tutarları Ne Kadar ?

ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİNİN HESAPLANMASINA İLİŞKİN TABLO
(Asgari ücret; 2018 yılı için aylık 2.029,50 TL, yıllık 24.354,00 TL. olarak belirlenmiştir.)

 

ÜCRETLİNİN MEDENİ
DURUMU

(1)

 

ORAN
(%)

(2)

MATRAH
(Yıllık Brüt Asgari Ücret X AGİ Oranı)
(3)
 

İNDİRİM TUTARI
[(3) X %15]
(4)

AYLIK TUTAR
[(4)/12]
(5)

BEKAR 50.00 12.177.00 1.826,55 152,21
EVLİ EŞİ ÇALIŞMAYAN 60.00 14.612,40 2.191,86 182,66
EVLİ EŞİ ÇALIŞMAYAN 1 ÇOCUKLU 67.50 16.438,95 2.465,84 205,49
EVLİ EŞİ ÇALIŞMAYAN 2 ÇOCUKLU 75.00 18.265,50 2.739,83 228,32
EVLİ EŞİ ÇALIŞMAYAN 3 ÇOCUKLU (*) 85.00 20.700,90 3.105,14 258,76
EVLİ EŞİ ÇALIŞAN 50.00 12.177,00          1.826,55 152,21
EVLİ EŞİ ÇALIŞAN 1 ÇOCUKLU 57.50 14.003,55 2.100,53 175,04
EVLİ EŞİ ÇALIŞAN 2 ÇOCUKLU 65.00 15.830,10 2.374,52 197,88
EVLİ EŞİ ÇALIŞAN 3 ÇOCUKLU 75.00 18.265,50 2.739,83 228,32
EVLİ EŞİ ÇALIŞAN 4 ÇOCUKLU 80.00 19.483,20 2.922,48 243,54
EVLİ EŞİ ÇALIŞAN 5 ÇOCUKLU 85.00 20.700,90 3.105,14 258,76

Önemli Asgari ücretin 2018 yılı Gelir Vergisi tutarı aylık 258,76 TL. olduğundan asgari geçim indirimi 2018 yılında aylık 258,76 TL’yi aşamayacaktır.

 Asgari Geçim İndirimi İle ilgili Diğer Sorularınızın Cevabını burada Bulabilirsiniz. 

Basit Usul Olamayacak Meslekler 2018.Kimler Basit Usul Olamaz?

 

Yorum Yap

Yorum Yap