1. Ana Sayfa
  2. Vergi Mevzuat
  3. Basit Usul Kira Haddi 2018. Basit Usul Şartları 2018

Basit Usul Kira Haddi 2018. Basit Usul Şartları 2018

Basit Usul Kira Haddi 2018. Vergiye tabi olmak isteyen mükellefler için 2 farklı vergilendirme sistemi bulunmaktadır. Bunlardan birincisi gerçek usule tabi vergilendirme , diğeri ise basit usule tabi vergilendirmedir. Mükellef olmak isteyen birisi şartları hangisine girerse ona göre mükellef olur. Yani basit veya gerçek usul mükellef olmak için bazı şartlar vardır. Bu yazımızda basit usule tabi olmanın şartları nelerdir,kimler basit usul olabilir,basit usul olmak için kira haddi yıllık ne kadardır , basit usul olmanın özel ve genel şartları nelerdir gibi soruların cevaplarına değineceğiz.

Detayları yazımızda bulabilirsiniz.

Kimler Basit Usul Olabilir?

Basit Usul Kira Haddi 2018. Basit usul vergiye tabi olmanın şartları 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununa göre detaylı olarak belirlenmiştir. Gelir Vergisi Kanununun 46 ncı maddesine göre; Kanunun 47 ve 48 inci maddelerinde yazılı şartları topluca haiz olanların ticari kazançları basit usulde tespit olunur denilmektedir. Yani basit usul olmak için Gelir vergisi kanununun 47 ve 48. maddelerini birlikte sağlamak gerekecektir. Ancak bazı meslekler vardır ki bunlar gerekli şartları sağlamış olsalar bile kesinlikle basit usul olamaz. Basit Usul Olamayacak Meslekler 2018.Kimler Basit Usul Olamaz? yazımızı tıklayabilirsiniz. Gelir vergisi kanunu 47 ve 48. maddelerin ne olduğuna değineceğiz.

Basit Usul Olmanın Genel Şartları Nelerdir?

Basit Usul Kira Haddi 2018. Basit usul olacak mükelleflerin kanunun 47. ve 48. maddelerini birlikte taşımaları gerektiğini söylemiştik. 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunun 47. maddesinde , basit usul olacak kişilerin genel şartları taşıması gerektiği söylenmiştir. Peki nedir basit usule tabi olmanın genel şartları?:

Kendi işinde bilfiil çalışmak veya bulunmak . Ancak zorunlu nedenlerden dolayı işin başında bulunulmadığı zaman bu şart bozulmamış olur.

-İş yeri mülkiyetinin iş sahibine ait olması halinde emsal kira bedeli, kiralanmış olması halinde ise yıllık kira bedeli toplamı büyük şehir belediye sınırları içinde 7400 TL, diğer yerlerde 4900 TL ‘yi aşmaması gerekir.

– Ticari, zirai veya mesleki faaliyetler dolayısıyla gerçek usulde Gelir Vergisi’ne tabi olmamak gerekir. Yani gerçek usulde vergi veren birisi sadece bazı şartlar sağlanırsa basit usule geçebilir.

Basit Usul Olmanın Özel Şartları Nelerdir?

Basit Usul Kira Haddi 2018. 193 sayılı Gelir Vergisi kanununa göre basit usul olacakların birlikte taşıması gereken şartlardan birisi de kanunun 48. maddesidir. Yani basit usul olmanın özel şartıdır. Peki basit usul olmanın özel şartları nelerdir?:

-Satın aldıkları malları olduğu gibi veya işledikten sonra satanların yıllık alımları tutarının 100.000 TL veya yıllık satışları tutarının 148.000 TL’yi aşmaması gerekir.

– 1 numaralı bentte yazılı olanların dışındaki işlerle uğraşanların bir yıl içinde elde ettikleri gayri safi iş hasılatının 49,000 TL’yi aşmaması gerekir.

– ve 2 numaralı bentlerde yazılı işlerin birlikte yapılması halinde yıllık satış tutarı ile iş hasılatı toplamının 100.000 TL’yi aşmaması gerekir.

Basit Usulde Kira Haddi Ne Kadar Olmalıdır 2018?

Basit Usul Kira Haddi 2018. Yukarıda basit usule tabi olmanın genel şartlarını söylerken kiranın ne kadar olması gerektiğini söylemiştik.Buna göre, basit usul olacaklar için iş yerinin büyük şehir sınırları içinde olması durumunda yıllık 7400 TL’yi geçmemesi gerekir.Bu da kira bedelinin  aylık olarak 617 TL ‘yi geçmemesi demektir. Ancak iş yeri  büyük şehir belediye sınırları içinde değilse, yıllık 4900 TL’yi geçmemesi gerekir. Bu da aylık kira bedelinin 409 TL’yi geçmemesi demektir.Yani, yapacağınız kira kontratlarında bu miktarların üzerinde sözleşme yaparsanız basit usul mükellef olamazsınız. Bu kira kontratı ile vergi dairesine giderseniz sizi otomatikman Gerçek usul mükellef yapacaklardır.

İş Yeri Metrekaresi Basit Usul Olmak İçin Kaç Olmalıdır?

Basit Usul Kira Haddi 2018. Tüm bu yapılan açıklamalardan yola çıkarak basit usul olmak için genel ve özel şartların birlikte sağlanması gerekiğini belirtmiştik. Bu şartların içinde kira geliri ve yıllık satış tutarı önemli bir yer tutmaktadır. Dolayısıyla iş yeri metrekaresinin basit usule herhangi bir etkisi yoktur. Yani, eğer siz geniş bir iş yerini kira hadleri içinde tutmuşsanız ve kontratı da vergi dairesine vermişseniz basit usul olmak için herhangi bir engel yoktur.

Kimler Basit Usul Olabilir?Şartları Nedir?Ne Kadar Vergi Öderler?

 

 

Yorum Yap

Yorum Yap