1. Ana Sayfa
  2. Vergi Mevzuat
  3. Basit Usul Olamayacak Meslekler 2018.Kimler Basit Usul Olamaz?

Basit Usul Olamayacak Meslekler 2018.Kimler Basit Usul Olamaz?

Vergilendirmede gerçek kişiler için 2 çeşit vergilendirme olduğunu söylemiştik.Bunlardan birisi basit usul vergilendirme diğeri ise gerçek usul vergilendirmedir.Gerçek usul vergilendirme için fazla bir şart olamamasına rağmen basit usul için bazı şartlar vardır.Bunlar da genel şartlar ve özel şartlar olmak üzere 2’ye ayrılır.Ancak her ne kadar bu şartlar olsa da kanunda yazılı bazı meslekler vardır ki bu meslekler genel ve özel şartları sağlasa bile kesinlikle basit usul olamaz.Peki bu meslekler hangileridir? Detayları yazımızda bulabilirsiniz.

193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun 51 inci Maddesi Hükmüne Göre Basit Usul Olamayacak Meslekler 

1. Kollektif şirket ortakları ile, komandit şirketlerin komandite ortakları,

2. İkrazat (ödünç para verme) işleriyle uğraşanlar,

3. Sarraflar ve kıymetli mücevherat alım satımı ile uğraşanlar,

4. Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesinin birinci fıkrasında sayılan kişi ve kurumlara karşı inşaat ve onarma işini taahhüt edenler ile bu mükelleflere karşı derece derece taahhütte bulunanlar,

5. Sigorta prodüktörleri,

6. Her türlü ilan ve reklam işleriyle uğraşanlar veya bu işlere tavassut (aracılık) edenler,

7. Gayrimenkul ve gemi alım satımı ile uğraşanlar,

8. Tavassut (aracılık) işi yapanlar (dayıbaşılar hariç),

9. Maden işletmeleri, taş ve kireç ocakları, kum ve çakıl istihsal yerleri, tuğla ve kiremit harmanları işletenler,

10. Şehirlerarası yük ve yolcu taşımacılığı yapanlar ile treyler, çekici ve benzerlerinin sahip veya işleticileri, (Yapısı itibarıyla sürücüsünden başka on dört ve daha aşağı oturma yeri olan ve insan taşımaya mahsus motorlu kara taşıtları ile yolcu taşıyanlar hariç),

95/6430 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Uyarınca Gerçek Usul Kapsamına Alınanlar

Büyükşehir belediyesi olan illerin mücavir alan sınırları dahil olmak üzere büyükşehir belediye sınırları içinde yapılan aşağıdaki meslekler de kesinlikle gerçek usul olmak zorundadır.Bu meslekler 01.05.1995 tarihinden itibaren gerçek usul kapsamına alınmıştır:

a) Her türlü emtia imalatı ile uğraşanlar,
b) Her türlü emtia alım-satımı ile uğraşanlar,
c) İnşaat ile ilgili her türlü işlerle uğraşanlar,
d) Motorlu taşıtların her türlü bakım ve onarım işleriyle uğraşanlar,
e) Lokanta ve benzeri hizmet işletmelerini işletenler,
f) Eğlence ve istirahat yerlerini işletenler,

8/5521 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Uyarınca Gerçek Usul Kapsamına 
Alınanlar

Zirai mahsul satın alarak bu mahsulleri kısmen veya tamamen tüketici dışında kalanlara satan ticaret erbabı 01.01.1983 tarihinden itibaren gerçek usulde vergilendirme kapsamına alınmıştır.

92/2683 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Uyarınca Gerçek Usul Kapsamına Alınanlar

Her türlü televizyon, video, radyo, teyp, müzik seti, disk-çalar, kamera, bilgisayar, soğutucu, çamaşır ve bulaşık makinesi, elektrikli süpürge, elektronik müzik aletleri, elektrikli dikiş makinesi ile elektrikle çalışan benzeri eşyaların alım-satımı ve üretimi ile uğraşan mükellefler gerçek usulde vergilendirme kapsamına alınmıştır.

Vergi Daireleri Vezne Çalışma Saatleri 2018. Veznede Kredi Kartı Geçer Mi?

 

Yorum Yap

Yorum Yap