1. Ana Sayfa
  2. Vergi Mevzuat
  3. Kimler Basit Usul Olabilir?Şartları Nedir?Ne Kadar Vergi Öderler?

Kimler Basit Usul Olabilir?Şartları Nedir?Ne Kadar Vergi Öderler?

İş hayatına atılacak olan birisi için vergi vermek önemlidir.Ancak ne kadar az vergi verirse genel olarak o kadar iyi olacağı düşünülür.Bunun için de vergilendirme yöntemi önemlidir.Vergi ya gerçek usulde olur yada basit usulde.Basit usul vergilendirilen birisi gerçek usule göre her zaman daha az vergi verir.Bizler de bu yazımızda basit usul olmanın şartlarına ve kimlerin basit usul olacağına değineceğiz.Detayları yazımızda bulabilirsiniz.

Kimler Basit Usul Olabilir?

Kimlerin basit usulde vergiye tabi olacağı Gelir vergisi kanununda açıkça belirtilmiştir. Gelir Vergisi kanunu 47. ve 48. maddelerdeki şartları taşıyan kişiler basit usule tabi olur.Yani, basit usul olacaklar için gerekli şartlar bu maddelerde yer almaktadır.Peki nedir bu 47. ve 48. maddeler?

Basit Usul Olmanın Genel Şartları(47. Madde)

Basit usule tabi olmanın 2 şartı vardır.Genel ve özel şartı.Genel şartlar kanunda yer alan şekliyle aşağıdaki gibidir.

 1. Kendi işinde bilfiil çalışmak veya bulunmak: İşinde yardımcı işçi ve çırak kullanmak; seyahat, hastalık, ihtiyarlık, askerlik, tutukluluk ve hükümlülük gibi zaruri ayrılmalar dolayısıyla geçici olarak bilfiil işinin başında bulunmamak bu şartı bozmaz. Ölüm halinde iş sahibinin dul eşi veya küçük çocukları namına işe devam olunduğu takdirde bunların bilfiil işin başında bulunup bulunmamalarına bakılmaz.

2.İşyeri mülkiyetinin iş sahibine ait olması halinde emsal kira bedeli, kiralanmış olması halinde yıllık kira bedeli toplamı aşağıda yazılı miktarları aşmamalıdır:
– Büyükşehir belediye sınırları içinde 1.1.2018 tarihinden itibaren 7.400 TL,
– Diğer yerlerde 1.1.2018 tarihinden itibaren 4.900 TL
3.Ticari, zirai ve mesleki faaliyetler dolayısıyla gerçek usulde gelir vergisine tabi 
olmamak.

Basit Usul Olmanın Özel Şartları(48. Madde)

Aynı şekilde basit usule tabi olmanın özel şartları da Gelir Vergisi kanunu 48. maddede açıkça belirtilmiş olup şartlar aşağıda yer almaktadır:

1. Satın aldıkları malları olduğu gibi veya işledikten sonra satanların yıllık alımları tutarının 34.000.000.000 lirayı (302 Seri No’lu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile 1.1.2018 tarihinden itibaren 100.000 TL) veya yıllık satışları tutarının 47.000.000.000 lirayı (302 Seri No’lu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile 1.1.2018 tarihinden itibaren 148.000 TL) aşmaması,

2. 1 numaralı bentte yazılı olanların dışındaki işlerle uğraşanların bir yıl içinde elde ettikleri gayri safi iş hasılatının 17.000.000.000 lirayı (302 Seri No’lu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile 1.1.2018 tarihinden itibaren 49.000 TL) aşmaması,

3. 1 ve 2 numaralı bentlerde yazılı işlerin birlikte yapılması halinde yıllık satış tutarı ile iş hasılatı toplamının 34.000.000.000 lirayı (302 Seri No’lu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile 1.1.2018 tarihinden itibaren 100.000 TL) aşmaması gerekmektedir.

Basit Usul Ne Kadar Vergi Öder?

Basit usul vergiye tabi olan birisi yukarıda da dediğimiz gibi gerçek usule tabi birisine göre daha az vergi öder.Ancak bu konuda kesin bir miktar söylemek yanlış olur.Çünkü yıllık olarak verilen basit usul ticari kazanç beyannamesinde ne kadar kazanç elde edilirse o kadar vergi ödenir.Eğer kazanamazsanız fazla vergi ödemezsiniz.

 

 

 

 

Yorum Yap

Yorum Yap