1. Ana Sayfa
  2. Vergi Mevzuat
  3. Veraset Beyannamesi Nereye Verilir?Beyanname Vermeme Cezası Ne Kadar?

Veraset Beyannamesi Nereye Verilir?Beyanname Vermeme Cezası Ne Kadar?

Ölüm herkesin başına gelebilecek bir olaydır.Ancak kişinin öldükten sonra da yapılacak bir çok işlemi vardır.Bu işlemlerden birisi de ölen kişinin mallarının intikalidir.Yani ölen kişi üzerindeki malların varislerine devridir.Bu devir için de bazı işlemlerin yapılması gerekir.Bu işlemde en önemli kurum vergi dairesidir.Vergi dairesine veraset ve intikal beyannamesi verilir?Peki veraset  ve intikal beyannamesi nereye verilir?Ne Zamana kadar verilir?Hangi belgeler eklenmelidir?Detayları yazımızda bulabilirsiniz.

Veraset Ve İntikal Vergisi Beyannamesini Kimler Verir?

Veraset ve intikal vergisi beyannamesini ölen kişilerin mirasçıları verir.Mirasçılardan herhangi birisi beyannamenin eksiksiz olarak doldurulması durumunda ilgili vergi dairesine başvurabilir.Tabi beyannamede varislerin imzalarının tam olması gerekir.Burada ilgili vergi dairesi, ölen kişinin son ikametgahının olduğu yer vergi dairesidir.Diyelim kişi, Konya Merkezde ikamet ederken öldüyse işlemi yapmaya yetkili vergi dairesi Konya Alaaddin Vergi Dairesidir.

Veraset ve İntikal Vergisi Beyannamesi Ne Zaman Verilir?

Veraset yoluyla meydana gelen intikallere ilişkin veraset ve intikal vergisi beyannamesi;
Ölüm Türkiye’de meydana gelmiş ise ölüm tarihinden itibaren, mükelleflerin Türkiye’de bulunmaları halinde dört, yabancı bir ülkede bulunmaları halinde altı ay içinde,
Ölüm yabancı bir memlekette meydana gelmiş ise mükelleflerin Türkiye’de bulunmaları halinde altı, ölen kişinin bulunduğu ülkede bulunmaları halinde dört, murisin bulunduğu ülke dışında yabancı bir ülkede bulunmaları halinde sekiz ay içinde,
Gaiplik halinde, gaiplik kararının ölüm siciline kaydolunduğu tarihi izleyen bir ay içinde,
İvazsız intikallere ilişkin veraset ve intikal vergisi beyannamesi; malların hukuken iktisap edildiği tarihi izleyen bir ay içinde,
Gerçek veya tüzel kişilerce düzenlenen yarışma ve çekilişler ile 5602 sayılı Kanunda tanımlanan şans oyunlarında, yarışma ve çekiliş ile müsabakaların yapıldığı günü takip eden ayın 20 nci günü akşamına kadar 
verilir.

Veraset ve İntikal Vergisi Beyannamesi Verilirken Hangi Belgeler Eklenir?

Veraset ve intikal vergisi ilgili vergi dairesine verilirken bazı evrakların da verilmesi gerekir.Bu evraklar aşağıdaki gibidir:

-Öncelikle veraset ve intikal vergisi beyannamesinin eksiksiz doldurulması gerekir.

-Ölen kişinin gayrimenkulleri varsa gayrimenkullerin tapu fotokopisinin eklenmesi gerekir.

Tapuların ölüm yılındaki belediyeden emlak değerlerinin alınması gerekir.

-Ölen kişilerin üzerine araçları varsa araçların ruhsat fotokopilerinin eklenmesi gerekir.

-Ölen kişinin bankada parası varsa bankadan bu paranın olduğuna dair resmi yazının alınması gerekir.

Beyanname Verilmezse Cezası Ne Kadar?

Yukarıda da bahsettiğimiz gibi beyannamenin verilme süresi bazı durumlarda farklılık gösterir.Beyannameler zamanında verilmelidir.Peki beyannameler zamanında verilmezse ne olur?Bu durumda veraset ilamında yazılı olan varis sayısı kadar özel usulsüzlük cezası kesilir.Bu ceza da varis başı 21 TL’dir. Bu miktar her yıl artmaktadır.

Basit Usul Olamayacak Meslekler 2018.Kimler Basit Usul Olamaz?

 

Yorum Yap

Yorum Yap