1. Ana Sayfa
  2. Vergi Mevzuat
  3. Vergi Borcu Yoktur Limiti 2020. Ödemelerde Borcu Yoktur Limiti Ne Kadar?

Vergi Borcu Yoktur Limiti 2020. Ödemelerde Borcu Yoktur Limiti Ne Kadar?

Vergi Borcu Yoktur Limiti 2020. Borcu yoktur yazısı resmi işlemlerde kullanılmak üzere ilgili kurumun istediği ve vergi dairesinden alınan bir belgedir. Borcu yoktur yazısına mükellef olsun veya olması herkes başvuru yapabilir.Peki borcu yoktur yazısında limit ne kadar? 2020 yılında borcu yoktur limiti ne kadar oldu? ödemelerde ne kadar borca kadar esneklik vardır? ödemelerde borcu yoktur limiti ne kadar ?

Detayları yazımızda bulabilirsiniz.

Borcu Yoktur Yazısı Ne İşe Yarar?

Vergi Borcu Yoktur Limiti 2020. Vergi borcu yoktur yazısı genellikle mükelleflerin resmi kurumlarla yaptığı işlerden dolayı ilgili kurum tarafından istenen bir belge olmakla beraber, mükellef olmayanların da almak istediği bir belgedir.Mükellef olanlar iş karşılığı ödeme almak için bu belgeyi resmi kuruma ibraz etmek zorundadır.Peki mükellef olmayanlar hangi durumda borcu yoktur yazısı isterler? çoğunlukla bankadan kredi çekecek olan kişilerden de borcu yoktur yazısı istenebilir.Bunun haricinde avcılık ruhsatı almak için vergi borcu yoktur yazısının vergi dairesinden alınması gerekir.

Vergi Borcu Yoktur Limiti 2020

Vergi Borcu Yoktur Limiti 2020. Mükellefin vergi borcu yoktur yazısı talebi doğrultusunda vergi daireleri kişinin vadesi geçmiş tüm borçlarına bakar ve ona göre belge verir.Mükellefin vergi borcu yoksa vadesi geçmiş vergi borcu yoktur ibaresinin yer aldığı belge verilir.Şayet vergi borcu varsa ise hangi vergi dairesinde , hangi vergi türünde, hangi dönemlerde ne kadar borcunun olduğunu gösterir belge verilir.Borcun tutarına göre ilgili kurum işlem yapar.Vergi borcu yoktur limiti en son 2000 TL idi.Ancak,Seri:A Sıra No:12 Tahsilat Genel Tebliği ile 30/6/2007 tarihli ve 26568 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Seri:A Sıra No:1 Tahsilat Genel Tebliğinde yer alan ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 22/A maddesinin vermiş olduğu yetki çerçevesinde Hazine ve Maliye Bakanı tarafından, vadesi geçmiş borç durumunu gösterir belge arama zorunluluğu getirilen kurum ve kuruluşlarca yapılacak ödemelerde alt sınır 5000 TL olmuştur.

söz konusu tebliği okumak için tıklayınız

Borcu Yoktur Yazısı Nasıl Alınır?

Vergi Borcu Yoktur Limiti 2020. Vergi borcu yoktur yazısı almak için bir kaç farklı yöntem vardır.Bunlardan en yaygın olanlardan birisi internet üzerinden başvuru yapmaktır.Vergi dairesinden alınan şifre ile giriş yapılarak vergi borcu yoktur talebinde bulunulur.Talep vergi dairesi müdürünün ekranına düşer ve onay işleminden sonra mükellef bu belgeyi çıktı olarak alabilir.Bir diğer yöntem ise, herhangi bir vergi dairesine başvurularak basit bir dilekçe ile bu belgenin alınmasıdır.Vergi borcu yoktur yazısı almak için kişinin bağlı olduğu vergi dairesine gitmesine gerek kalmadan her vergi dairesinden bu belge alınabilir.

Vergi Borcu Yoktur Yazısı 2019.Borcu Yoktur Yazısı Nereden Nasıl Alınır?

 

 

 

Yorum Yap

Yorum Yap